KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDENCJA E-MAIL

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Techmlek Sp.j. Pałecznica Kolonia 11 c, 21-104 Niedźwiada   

 

2.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją mailową;

 

3.

 

Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji;

 

4.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Techmlek Sp.j. podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Techmlek Sp.j. podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.

 

5.

 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i f) na podstawie zgody, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Techmlek Sp.j.

 

6.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; 

 

7.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego korespondencja jest prowadzona; w zakresie w jakim administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu. Czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne);

 

8.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9.

 

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

10.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Techmlek Sp.j. Pałecznica Kolonia 11 c, 21-104 Niedźwiada

 

2.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją e-mail w zakresie wysyłki newslettera;

 

3.

 

Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak podania adresu e-mail uniemożliwia wykonanie usługi;

 

4.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na Techmlek Sp.j. Pałecznica Kolonia 11 c, 21-104 Niedźwiada; podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Techmlek Sp.j.

 

5.

 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – prowadzenia biura rzeczy znalezionych;

 

6.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, aż do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail; czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne); 

 

7.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;

 

8.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu;

 

9.

 

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

10.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.