Poniżej zdjęcia z testu Kuboty M5111? z broną talerzową 3m. + wał packer, Staltech.
Zrobione 3,5ha.
Predkość 10-11 km/h
Spalanie: 25 l., śr. 7,2 l/h, 6,8/ha

Poniżej zdjęcia z testu Kuboty M5111? z broną talerzową 3m. + wał packer, Staltech.
Zrobione 3,5ha.
Predkość 10-11 km/h
Spalanie: 25 l., śr. 7,2 l/h, 6,8/ha