Bank z którym współpracujemy to Santander Leasing.

Osoba do obsługi gospodarstw:

Paweł Kowalczuk

Starszy doradca leasingowy ds. Agro

697 161 869 e-mail: pawel.kowalczuk@santanderleasing.pl


Biuro Regionalne w Lublinie

Osoba do obsługi firm:

Dominika Suchodolska

Doradca leasingowy

727 011 121 e-mail: dominika.suchodolska@santanderleasing.pl


Biuro Regionalne w Lublinie
INFORMACJA O FINANSOWANIACH FABRYCZNYCH

CIĄGNIKI ROLNICZE I ŁADOWACZE CZOŁOWEW ramach promocyjnej oferty Klienci z branży rolniczej mają możliwość sfinansowania zakupu ciągnika o mocy powyżej 50kM w formie pożyczki dostępnej w pięciu wariantach:

KUBOTA Finance Pożyczka 4 X 25%
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy. 
Udział własny wynosi 25% ceny brutto ciągnika. 
Pozostałe 75% ceny brutto ciągnika płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym oraz w 18 miesiącu trwania umowy, po 25% każda.   

KUBOTA Finance Pożyczka 5 X 20%
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.  
Udział własny wynosi 20% ceny brutto ciągnika. 
Pozostałe 80% ceny brutto ciągnika płatne jest w czterech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym, 18-tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.   

KUBOTA Finance Pożyczka 40/6x10% 
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy. 
Udział własny wynosi 40% ceny brutto ciągnika. 
Pozostałe 60% ceny brutto ciągnika płatne jest w sześciu półrocznych ratach, po 10% każda. 

KUBOTA Finance Pożyczka 40%/VAT/48M 
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 48 miesięcy. 
Udział własny wynosi 40% ceny brutto ciągnika. 
7 równych rat, płatnych co pół roku – pierwsza rata płatna dopiero po roku
Podatek VAT płatny w 6 miesiącu

Korzyści dla Klienta w ramach promocyjnej oferty to: 
- oprocentowanie 0% 
- 1zł prowizji za udzielenie pożyczki
- brak kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia

KUBOTA Finance Pożyczka elastyczna 
Nadal oferujemy standardowy program Finansowania Fabrycznego Kubota z możliwością rozłożenia płatności nawet do 10 lat z dofinansowaniem ze strony producenta.

Finansowanie od 12 do 120 miesięcy, raty miesięczne, kwartalne, półroczne i sezonowe. Możliwość finansowania 100% wartości sprzętu bez udziału własnego.CIĄGNIKI I MASZYNY KOMUNALNE KUBOTALeasing Kubota Finance komunalne - promocja 104%
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie LO na okres 36 miesięcy. 
Udział własny wynosi 20% ceny netto ciągnika lub maszyny Kubota. 
35 rat płatnych miesięcznie.
Wykup zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Leasing Kubota Finance komunalne 
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie LO na okres max 60 miesięcy. 
Udział własny wynosi min 10% ceny netto ciągnika lub maszyny Kubota. 
Raty płatne miesięcznie.
Wykup zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KUBOTA Finance komunalna Pożyczka 3 X 33% 24M
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.  
Udział własny wynosi 33,34% ceny brutto ciągnika. 
Pozostałe 66,66% ceny brutto ciągnika płatne jest w dwóch ratach przypadających w 12-tym i 24-tym miesiącu trwania umowy, po 33,33% każda. 
- 1zł prowizji za udzielenie pożyczki

KUBOTA Finance komunalna Pożyczka 35 / 48M
W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 48 miesięcy.  
Udział własny wynosi 35% ceny brutto ciągnika. 
Pozostałe 65% ceny brutto ciągnika płatne jest w ratach miesięcznych. 
Pobierana jest prowizja od klienta - 2%.


MASZYNY KUBOTA

Finance Pożyczka 0% 13 m-cy

Prowizja klienta od ceny brutto – 1,5%

Udział własny – 30%

Sposób spłaty rat – miesięcznie

Okres trwania umowy - 13 m-cy

Waluta umowy – PLN

Stopa bazowa - STAŁA


Finance Pożyczka 0% 19 m-cy

Prowizja klienta od ceny brutto – 1,5%

Udział własny – 40%

Sposób spłaty rat – miesięcznie

Okres trwania umowy - 19 m-cy

Waluta umowy – PLN

Stopa bazowa - STAŁA


Finance Pożyczka 0,99% 25 m-cy

Prowizja klienta od ceny brutto – 2,0%

Udział własny – 40%

Sposób spłaty rat - miesięcznie / kwartalnie

Okres trwania umowy - 25 m-cy

Waluta umowy – PLN

Stopa bazowa - STAŁA


Finance Pożyczka 1,99% 37 m-cy

Prowizja klienta od ceny brutto – 2,0%

Udział własny – 40%

Sposób spłaty rat - miesięcznie / kwartalnie

Okres trwania umowy - 37 m-cy

Waluta umowy – PLN

Stopa bazowa - STAŁA

Metal-Fach Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach kwartalnych przypadających w 3-tym,

6-tym, 9-tym oraz w 12 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1,5%


Metal-Fach Pożyczka 40/4x15%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 40% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 60% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech półrocznych ratach, po 15% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 2%


Metal-Tech Finance Pożyczka UW 50%, 1 rata roczna, 13m

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 50% ceny brutto przyczepy.

Pozostałe 50% ceny brutto przyczepy wraz z odsetkami płatne jest w 12-tym miesiącu trwania umowy - w wysokości 52%.

Suma opłat – 102%

Prowizja – 0%


Metal-Tech Finance Pożyczka UW 34%, 2 rat roczne, 25m

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 34% ceny brutto przyczepy.

Pozostałe 66% ceny brutto przyczepy wraz z odsetkami płatne jest w dwóch ratach przypadających w 12-tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 35,25% każda

Suma opłat – 104%

Prowizja – 0%


Metal-Tech Finance Pożyczka UW 25%, 3 raty roczne, 37m

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto przyczepy.

Pozostałe 75% ceny brutto przyczepy wraz z odsetkami płatne jest w trzech ratach przypadających w 12-tym, 24-tym oraz 36 miesiącu trwania umowy, po 27,33% każda.

Suma opłat – 107%

Prowizja – 0%

KRUKOWIAK Pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto opryskiwacza.

Pozostałe 75% ceny brutto opryskiwacza płatne jest w trzech ratach kwartalnych, po 25% każda.

Oprocentowanie – 0%

Porowizja – 0%


KRUKOWIAK Pożyczka 4 X 25%

W ramach ofert Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto opryskiwacza.

Pozostałe 75% ceny brutto opryskiwacza płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym oraz w 18 miesiącu trwania umowy, po 25% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja –1,5%


KRUKOWIAK Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto opryskiwacza.

Pozostałe 80% ceny brutto opryskiwacza płatne jest w czterech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym, 18tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 2%

Finansowanie obejmuje tylko opryskiwacz serii: ORION, GOLIAT (wszystkie belki)


AKPIL Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach przypadających w 3-tym, 6-tym, 9-tym oraz w 12 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AKPIL Pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym oraz w 18 miesiącu trwania umowy, po 25% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja –2%


AKPIL Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym, 18-tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 3,5%


SAMASZ Pożyczka 34/33/33

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 34% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 66% ceny brutto maszyny płatne jest w dwóch ratach przypadających w 6-tym i 12-tym miesiącu trwania umowy, po 33,75% każda.

Koszt finansowania – 1,5%


SAMASZ Pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym i 18-tym miesiącu trwania umowy, po 25,758% każda.

Koszt finansowania – 3,4%


Finansowanie obejmuje tylko maszyny rolnicze

PASZOWOZY RMH

RMH Pożyczka 0% UW 20% 13M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne w ratach miesięcznych, w wariancie z ratą z VAT w harmonogramie lub bez VAT.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


RMH Pożyczka 0% UW 25% 25M

W ramach ofert Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w ratach miesięcznych, w wariancie z ratą z VAT w harmonogramie lub bez VAT.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


RMH Pożyczka 0% UW 30% 37M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 30% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 70% ceny brutto maszyny płatne jest w ratach miesięcznych, w wariancie z ratą z VAT w harmonogramie lub bez VAT.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


RMH Pożyczka elastyczna

Finansowanie Fabryczne RMH z możliwością rozłożenia płatności nawet do 10 lat z dofinansowaniem ze strony producenta.

Finansowanie od 12 do 120 miesięcy, raty miesięczne, kwartalne, półroczne i sezonowe. Możliwość sfinansowania 100% wartości sprzętu bez udziału własnego.

Prowizja – 0,5%

AGRO-MASZ Pożyczka 20/2 X 40%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w dwóch ratach przypadających w 6-tym i 12-tym miesiącu trwania umowy, po 40% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AGRO-MASZ Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach przypadających w 3-cim, 6-tym, 9-tym i 12-tym miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AGRO-MASZ Pożyczka 20/3 X 26,67%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym i 18-tym miesiącu trwania umowy, po 26,67% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AGRO-MASZ Pożyczka 20/6 X 13,33%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w sześciu ratach przypadających w 3-cim, 6-tym, 9-tym, 12-tym, 15-tym i 18-tym miesiącu trwania umowy, po 13,33% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%