Bank z którym współpracujemy to Santander Leasing.

Osoba do obsługi gospodarstw:

Paweł Kowalczuk

Starszy doradca leasingowy ds. Agro

697 161 869 e-mail: pawel.kowalczuk@santanderleasing.pl


Biuro Regionalne w Lublinie

Osoba do obsługi firm:

Dominika Suchodolska

Doradca leasingowy

727 011 121 e-mail: dominika.suchodolska@santanderleasing.pl


Biuro Regionalne w Lublinie
INFORMACJA O FINANSOWANIACH FABRYCZNYCH

W ramach promocyjnej oferty Klienci z branży rolniczej mają możliwość sfinansowania zakupu ciągnika

o mocy powyżej 50kM w formie pożyczki dostępnej w pięciu wariantach:


KUBOTA Finance Pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 75% ceny brutto ciągnika płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym oraz w

18 miesiącu trwania umowy, po 25% każda.


KUBOTA Finance Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 80% ceny brutto ciągnika płatne jest w czterech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym,

18-tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.


KUBOTA Finance Pożyczka 40/6x10%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 40% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 60% ceny brutto ciągnika płatne jest w sześciu półrocznych ratach, po 10% każda.


KUBOTA Finance Pożyczka 40%/VAT/48M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 48 miesięcy.

Udział własny wynosi 40% ceny brutto ciągnika.

7 równych rat, płatnych co pół roku – pierwsza rata płatna dopiero po roku

Podatek VAT płatny w 6 miesiącu


KUBOTA Finance Pożyczka 33%/VAT/60M

33% wkład własny - pożyczka na 5 lat bez odsetek

okres finansowania 60 miesięcy

pierwsza wpłata 33% - wkład własny

9 równych rat, płatnych co pół roku - pierwsza rata płatna dopiero po roku

podatek VAT płatny po pół roku

prowizja – 3%


Korzyści dla Klienta w ramach promocyjnej oferty to:

- oprocentowanie 0%

- 0 zł prowizji za udzielenie pożyczki

- brak kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia

- symboliczny koszt obsługi pożyczki w wysokości 0,001%.


KUBOTA Finance Pożyczka 96 m-cy Promocja 108%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 96 miesięcy.

Udział własny wynosi 15% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 85% ceny brutto ciągnika płatne jest w ratach miesięcznych, przy czym w miesiącu jest rata

o równowartości VAT.


KUBOTA Finance Pożyczka 120 m-cy Promocja 112%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 120 miesięcy.

Udział własny wynosi 15% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 85% ceny brutto ciągnika płatne jest w ratach miesięcznych, przy czym w miesiącu jest rata

o równowartości VAT.


KUBOTA Finance Pożyczka Promocyjna + Gwarancja 60 miesięcy

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 60 miesięcy.

Udział własny wynosi 40% ceny brutto ciągnika.

8 równych rat, płatnych co pół roku – pierwsza rata płatna dopiero po roku

Podatek VAT płatny w 6 miesiącu

(dotyczy ciągników rolniczych z 5-cio letnią gwarancją z wyjątkiem modelu M7)


KUBOTA Finance Pożyczka elastyczna

Nadal oferujemy standardowe program Finansowania Fabrycznego Kubota z możliwością rozłożenia

płatności nawet do 10 lat z dofinansowaniem ze strony producenta.

Finansowanie od 12 do 120 miesięcy, raty miesięczne, kwartalne, półroczne i sezonowe. Możliwość

finansowania 100% wartości sprzętu bez udziału własnego.


Oferta specjalna na ciągniki i maszyny komunalne KUBOTA


Leasing Kubota Finance komunalne - promocja 104%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie LO na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny netto ciągnika lub maszyny Kubota.

35 rat płatnych miesięcznie.

Wykup zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Leasing Kubota Finance komunalne

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie LO na okres max 60 miesięcy.

Udział własny wynosi min 10% ceny netto ciągnika lub maszyny Kubota.

Raty płatne miesięcznie.

Wykup zgodnie z obowiązującymi przepisami.


KUBOTA Finance pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 75% ceny brutto ciągnika płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym oraz w

18 miesiącu trwania umowy, po 2 5% każda.


KUBOTA Finance pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 80% ceny brutto ciągnika płatne jest w czterech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym,

18-tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 2 0% każda.


KUBOTA Finance komunalna Pożyczka 3 X 33% 12M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 33,34% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 66,66% ceny brutto ciągnika płatne jest w dwóch ratach przypadających w 6-tym i 12-tym

miesiącu trwania umowy, po 33,33% każda.


KUBOTA Finance komunalna Pożyczka 3 X 33% 24M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 33,34% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 66,66% ceny brutto ciągnika płatne jest w dwóch ratach przypadających w 12-tym i 24-tym

miesiącu trwania umowy, po 33,33% każda.


KUBOTA Finance komunalna Pożyczka 35 / 48M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 48 miesięcy.

Udział własny wynosi 35% ceny brutto ciągnika.

Pozostałe 65% ceny brutto ciągnika płatne jest w ratach miesięcznych.

Pobierana jest prowizja od klienta - % .


Maszyny towarzyszące - KUBOTA


Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 1 2 miesięcy.

Udział własny wynosi 2 0% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 8 0% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach przypadających w 3-tym, 6-tym, 9-tym oraz w 12 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


Pożyczka 40/6x10%

W ramach oferty klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 40% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 60% ceny brutto maszyny płatne jest w sześciu kwartalnych ratach, po 10% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


Oferta finansowania dla maszyn powyżej 90 000zł brutto

Pożyczka 30/8x8,8%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 30% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 70% ceny brutto maszyny płatne jest w ośmiu kwartalnych ratach, po 8,8% każda.

Oprocentowania – 0%

Prowizja – 1,5% od ceny brutto maszyny


Pożyczka 30/24x2,9%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 30% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 70% ceny brutto maszyny płatne w ratach miesięcznych po 2,9% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1,5% od ceny brutto maszyny


Pożyczka 30/12x6%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 30% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 70% ceny brutto maszyny płatne jest w dwunastu kwartalnych ratach, po 6% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1,5% od ceny brutto maszyny


Pożyczka 30/36x2%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 30% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 70% ceny brutto maszyny płatne jest w ratach miesięcznych po 2% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1,5% od ceny brutto maszyny


Metal-Fach Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach kwartalnych przypadających w 3-tym,

6-tym, 9-tym oraz w 12 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1,5%


Metal-Fach Pożyczka 40/4x15%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 40% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 60% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech półrocznych ratach, po 15% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 2%


Metal-Tech Finance Pożyczka UW 50%, 1 rata roczna, 13m

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 50% ceny brutto przyczepy.

Pozostałe 50% ceny brutto przyczepy wraz z odsetkami płatne jest w 12-tym miesiącu trwania umowy - w wysokości 52%.

Suma opłat – 102%

Prowizja – 0%


Metal-Tech Finance Pożyczka UW 34%, 2 rat roczne, 25m

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 34% ceny brutto przyczepy.

Pozostałe 66% ceny brutto przyczepy wraz z odsetkami płatne jest w dwóch ratach przypadających w 12-tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 35,25% każda

Suma opłat – 104%

Prowizja – 0%


Metal-Tech Finance Pożyczka UW 25%, 3 raty roczne, 37m

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto przyczepy.

Pozostałe 75% ceny brutto przyczepy wraz z odsetkami płatne jest w trzech ratach przypadających w 12-tym, 24-tym oraz 36 miesiącu trwania umowy, po 27,33% każda.

Suma opłat – 107%

Prowizja – 0%

KRUKOWIAK Pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto opryskiwacza.

Pozostałe 75% ceny brutto opryskiwacza płatne jest w trzech ratach kwartalnych, po 25% każda.

Oprocentowanie – 0%

Porowizja – 0%


KRUKOWIAK Pożyczka 4 X 25%

W ramach ofert Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto opryskiwacza.

Pozostałe 75% ceny brutto opryskiwacza płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym oraz w 18 miesiącu trwania umowy, po 25% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja –1,5%


KRUKOWIAK Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto opryskiwacza.

Pozostałe 80% ceny brutto opryskiwacza płatne jest w czterech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym, 18tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 2%

Finansowanie obejmuje tylko opryskiwacz serii: ORION, GOLIAT (wszystkie belki)


AKPIL Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach przypadających w 3-tym, 6-tym, 9-tym oraz w 12 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AKPIL Pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym oraz w 18 miesiącu trwania umowy, po 25% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja –2%


AKPIL Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym, 18-tym oraz w 24 miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 3,5%


SAMASZ Pożyczka 34/33/33

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 34% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 66% ceny brutto maszyny płatne jest w dwóch ratach przypadających w 6-tym i 12-tym miesiącu trwania umowy, po 33% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 0%


SAMASZ Pożyczka 4 X 25%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym i 18-tym miesiącu trwania umowy, po 25% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


SAMASZ Leasing 103%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie Leasingem na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny SaMasz.

Raty płatne miesięcznie lub kwartalnie (rolnik)

Wykup 20%

Suma wszystkich opłat 103,000%


PASZOWOZY RMH

RMH Pożyczka 0% UW 20% 13M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne w ratach miesięcznych, w wariancie z ratą z VAT w harmonogramie lub bez VAT.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


RMH Pożyczka 0% UW 25% 25M

W ramach ofert Klient otrzymuje finansowanie na okres 24 miesięcy.

Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w ratach miesięcznych, w wariancie z ratą z VAT w harmonogramie lub bez VAT.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


RMH Pożyczka 0% UW 30% 37M

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 36 miesięcy.

Udział własny wynosi 30% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 70% ceny brutto maszyny płatne jest w ratach miesięcznych, w wariancie z ratą z VAT w harmonogramie lub bez VAT.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


RMH Pożyczka elastyczna

Finansowanie Fabryczne RMH z możliwością rozłożenia płatności nawet do 10 lat z dofinansowaniem ze strony producenta.

Finansowanie od 12 do 120 miesięcy, raty miesięczne, kwartalne, półroczne i sezonowe. Możliwość sfinansowania 100% wartości sprzętu bez udziału własnego.

Prowizja – 0,5%

AGRO-MASZ Pożyczka 20/2 X 40%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w dwóch ratach przypadających w 6-tym i 12-tym miesiącu trwania umowy, po 40% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AGRO-MASZ Pożyczka 5 X 20%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 12 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach przypadających w 3-cim, 6-tym, 9-tym i 12-tym miesiącu trwania umowy, po 20% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AGRO-MASZ Pożyczka 20/3 X 26,67%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach przypadających w 6-tym, 12-tym i 18-tym miesiącu trwania umowy, po 26,67% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%


AGRO-MASZ Pożyczka 20/6 X 13,33%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie na okres 18 miesięcy.

Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny.

Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w sześciu ratach przypadających w 3-cim, 6-tym, 9-tym, 12-tym, 15-tym i 18-tym miesiącu trwania umowy, po 13,33% każda.

Oprocentowanie – 0%

Prowizja – 1%