Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom i nowoczesnemu parkowi maszynowemu zakład jest liczącym się pracodawcą na rynku lokalnym i krajowym.

Produkty firmy METALTECH:

  • Przyczepy
  • Rozrzutniki obornika
  • Maszyny do pobierania pasz
  • Maszyny do zadawania pasz
  • Maszyny leśne
  • Przyczepy specjalistyczne